با رشد و توسعۀ روزافزون صنایع مختلف در کشور، استفاده از ورق های فولادی رشد قابل توجهی داشته است. در نتیجۀ آن، نیاز به این محصولات برای پیشبرد هر چه بیشتر این صنایع سیر صعودی داشته است. گروه صنعتی پارس فلز در سال 1380 با چشم انداز توسعۀ کشور از لحاظ اقتصادی، صنعتی و اجتماعی و با هدف تأمین بخشی از نیازهای داخلی و همینطور حضور در بازارهای خارجی کار خود را آغاز کرد.